Friday, December 14, 2012

Om cykling med mera

Tjena nörddiggare, här kommer tre grejer om cykling i Ulleråker, baserade på kommunens interaktiva cykelkarta:

1. Resecentrum utan stoppljus
Jag cyklar rätt ofta till centralen. Den nya bron över Strandbodkilen öppnar för en fin väg genom parken till centralen, utan ett enda trafikljus. Just det sista är bra för oss stressade pendlare som får en smärre hjärnblödning av att stå vid rödljus vid Islandsbron och vid Vretgränd.

Skissig genväg från Stadsträdgården till stationen
Man följer alltså Strandbodkilen mot Kungsgatan men svänger vänster i korsningen före Kungsgatan. När man sedan korsat Kungsgatan, finns en diskret liten cykelväg in på stationsområdet. Lätt att hitta plats i cykelställen där också.

2. Grinden vid Eva Lagerwalls väg
Enligt Uppsala kommuns cykelkarta finns det två cykelvägar från Eva Lagerwalls väg förbi museerna mot Lindparken. Jag tror inte att någon av dessa går på kommunal mark. Över den ena har en bostadsrättsförening en vägbom. Just den här vägbommen är himla meckig vid möten, eller när man kör barnvagn vid snövallar.

Men frånsett allt det praktiska: Är det rimligt att man har en vägbom över en cykelväg?

Cykelväg med bom

3. Trottoaren vid höghuset
Grannen Stina väckte i morse frågan om var cykelvägen längs Emmy Rappes väg börjar och slutar. Svaret på kommunens cykelkarta var delvis väntat och delvis förvånande:

Det går nämligen cykelväg längs hela vägens sträckning, utom trottoaren mellan de båda infarterna till höghuset.
Ingen cykelbana vid höghuset
Kommer man cyklande på cykelvägen från Dag Hammarskjölds väg längs Emmy Rappes väg. Då får man snällt byta sida vid utfarten efter förskolan, och sedan -- något förvånande -- byta tillbaka igen vid pizzan.

Monday, July 9, 2012

Längst till affären!


Ingenstans i tätorten Uppsala har man så långt till en livsmedelshall som i Ulleråker och Ultuna!

Här ovan en kartbild som jag ruvat på ett tag.

På en karta över Uppsala har jag plottat alla matbutiker. Varje cirkel motsvarar avståndet från närmsta livsmedelshall ifrån Ulleråker. Poängen är att hela Uppsala blir täckt av cirklar utom Ulleråker och Ultuna. Gissa om det finns utrymme att etablera något rejält här i livsmedelsväg!

Blå cirklar - Hemköp
Lila - Willys
Gröna - Coop
Röda - Ica
Jag struntade i City Gross som ligger precis intill en Coop, och glömde säkert någon kedja.

Sedan ser man på kartan att närmaste tre butikerna fågelvägen är: Willys kungsgatan, Ica Hörnan i Kåbo, Ica Norby. Cykel- eller gångväg tror jag Ica Hörnan är närmast.

(Vårdsätra och Graneberg har ju också långt iochförsig men det kan de gott ta!)

Saturday, May 26, 2012

Om Linbanan i Ulleråker hos Scribo

Nu ska alla läsa Scribo: "Linbanan i Ulleråker"!

För övrigt vore det intressant att undersöka hur gamla träden är längs det gamla linbanespåret som syns rätt bra på Google Maps här. Jag vet inte för hur länge sedan linbanan revs.

En 112 år gammal kulvert på Asylen

En läsare, som bett att få vara anonym, har skickat ett par riktigt snaskiga bilder inifrån källaren på ett av husen på Asylen:

Avstängd kulvert från avd för oroliga kvinnor SV mot tidigare avd för lugna kvinnor

Del av planen för källaren. "Kulvert". (Söder uppåt i bild)
I norra delen av byggnaden blockerar en undercentral ingången till resterna av kulverten.

Det här är alltså rester av en kulvert som måste ha förbundit alla hus på Asylen. Då latrin och mattransporter vid denna tid gick på räls kan man tänka sig att kulverten från början bara stod för centralvärmen, kanske vatten och eventuellt elektricitet. Detta var isåfall ingen transportkulvert som den moderna kulverten från sextiotalet är.

På nedanstående kartbild över Asylen från 1911, finns även de nu rivna byggnaderna med. Sydväst om avdelningen för oroliga kvinnor ("kvinnostormen", lodrät byggnad till höger) finns alltså avdelningen för lugna kvinnor. Jag tror men är inte säker, att värmen kom från Centralköket, den stora fyrkanten uppe i bilden, och då bör denna kulvert ha omfattat alla avdelningar på Asylen. Kanske finns rester av den kvar i övriga kvarvarande hus (gula ringar i den nedre bilden)? Nio kulvertstumpar kvar att upptäcka isåfall!

Detalj ur historisk karta från 1911 (hos LMV)

Samma karta med gula cirklar som visar vilka hus som finns kvar.
Se även:

Wednesday, May 23, 2012

Wednesday, April 25, 2012

Forsfestivalen: Hoppborg och varmkorv!

I helgen lär det bli utflykt till Forsfestivalen vid volleybollplanerna på Ångström. Varmkorv till de små, hoppborg till alla och kanske en öl till de stora (åtminstone de stora som har nationskort). Allt på behändigt utflyktsavstånd.

UNT rapporterar:
På tisdagen dominerades området av overallklädda studenter. Men enligt arrangören Uppsalas teknolog- och naturvetarkår är festivalen öppen för alla, inte bara för studenter.
För öppettider, se Forsfestivalens webb.