Friday, October 21, 2011

Kortfilm om Fröding och livet på förstaklassavdelningen


"Det blev alltid fight om Gustaf Fröding, om vem som hade företräde" - Peter Ejewall
Via Dr Kurt hittar jag en kortfilm som jag tidigare missat, där bibliotekarien Peter Ejewall (som låg bakom Universitetsbibliotekets utställning om Fröding i år), arkivarien Olle Persson och formgivaren Petra Wåhlin resonerar om precis var Gustaf Fröding var placerad under sin tid i förstaklassavdelningen i sydöstra hörnet av Upsala hospital. Interiörer och exteriörer, även om de renoverats, restaurerats och i någon mån rivits eller bytts ut sedan Fröding satt där för dryga hundra år sedan. 

Det berättas en del anekdoter ur journalen, som hur Fröding tyckte sig se August Strindberg i skogsbrynet, där barnen av idag på vintern åker pulka ner från busshållplatsen Emmy Rappes väg.Runt 7:30 i filmen finns en diskussion om varför det idag inte går att ange exakt vilket rum en viss patient haft.


För att se filmen får man först besöka webbutställningen "Att en gång bli den rätte mannen för det rätta ordet", klicka "Kliv in", sedan "Info" i toppraden och sedan välja "Se filmbilder från ett nybesök på Frödings gamla avdelning" i vänstermenyn.

1 comment:

  1. Hej Erik! Stort tack för informationen om Fröding. Jag är engagerad i skolan som numera finns i den södra flygeln och vi har undrat i vilket rum Fröding befann sig. Efter att ha sett filmen förstår jag att det rummet förmodligen inte finns längre. Har själv jobbat i det där huset på sjuttiotalet så visst känns det lite märkligt att jag nu har barn som går i skolan i samma byggnad. Tack än en gång "!

    ReplyDelete